Ikona Sygnanet

Banner strona główna

Ochrona sygnalistów i Twojej firmy: rozwiązuj problemy zanim będzie za późno

Poznaj Sygnanet – szyfrowany, poufny i prosty w obsłudze system do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i odbierz pakiet usług w cenie narzędzia: wzór procedury wewnętrznej i szkolenie edukacyjne dla pracowników

Załóż konto firmowe
Zaufali nam
Blue Media
Brenntag Polska
DAKO
Hilding Anders
Politechnika Śląska
Miasto Szczecin
Politechnika Wrocławska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Odlewnie Polskie S.A.
OPEC Sp. z o.o.
SuperDrob
Euroglas
NET COMPLEX
Wolters Kluwer
Komputronik
BW advisory
LEX Hub
#CyberMadeInPoland
Wodociągi Białostockie
FILIPIAKBABICZ - Prawo działa
ZPUE S.A.
Dlaczego Sygnanet?

Ochrona sygnalistów w Polsce

Sygnaliści w Polsce są chronieni na mocy dyrektywy o ochronie sygnalistów i ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Sygnanet to szyfrowana platforma do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zarządzania nimi. Możemy pomóc pokonać barierę strachu Twoim pracownikom. Nasze narzędzie może być całkowicie anonimowe, dlatego pracownicy poczują się swobodnie w wyrażaniu swoich obaw i niepokojów. Dzięki temu masz pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się w Twojej organizacji i możesz wprowadzać niezbędne zmiany zanim naruszenie zostanie zgłoszone na zewnątrz.

icon-04.svg
Wyeliminuj ryzyka finansowe, reputacyjne oraz prawne

Sygnalista w zakładzie pracy jest chroniony przed działaniami odwetowymi. Pracodawca, który nie zapewnia kanału do zgłaszania nieprawidłowości ryzykuje, że naruszenia prawa zostaną zgłoszone do organów państwowych lub ujawnione publicznie. Dzięki Sygnanet nie tylko spełnisz wymagania ustawowe, ale także wyeliminujesz ryzyka finansowe i ochronisz reputację firmy.

icon-02.svg
Koresponduj z sygnalistą za pomocą bezpiecznego kanału

Sygnanet umożliwia dwustronną, szyfrowaną, w pełni poufną komunikację z sygnalistą. Oznacza to, że nikt oprócz Ciebie i zgłaszającego nie pozna treści wymienianych wiadomości. Możesz poprosić sygnalistę o doprecyzowanie zgłoszenia, otrzymać dowody w postaci dokumentów, zdjęć oraz nagrań audio i wideo, a także poinformować go o podjętych działaniach następczych.

Zarządzaj zgłoszeniami za pomocą intuicyjnego systemu

Nasza platforma jest prosta i intuicyjna w obsłudze, a jednocześnie bardzo bezpieczna dzięki zastosowanej kryptografii. Udostępnij pracownikom prosty, szyfrowany kanał, przyjmuj zgłoszenia, zarządzaj nimi, twórz raporty, archiwizuj zgłoszenia w postaci szyfrowanej. Gromadź wszystkie informacje w jednym miejscu dla wygody i bezpieczeństwa Twojej firmy.

Ważne System zgodny z: Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Największym zagrożeniem dla Twojej firmy są zdarzenia, o których nie wiesz.

Sygnanet pozwala firmom tworzyć jeszcze lepsze miejsca pracy oraz przyjazne środowisko rozwoju dzięki anonimowemu systemowi do zgłaszania problemów i nadużyć.

Dowiedz się jak chronimy sygnalistów
Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.
Whistleblowing (z angielskiego) oznacza informowanie o nieprawidłowościach. Whistleblower czyli sygnalista, to osoba „dmuchająca w gwizdek”, alarmująca o zaistnieniu niepokojącej sytuacji w miejscu pracy.
Dyrektywa o ochronie sygnalistów to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa ta została opublikowana 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie 17 grudnia tego samego roku. Dyrektywa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa UE (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Określa kto i w jaki sposób jest chroniony, w jaki sposób można zgłosić naruszenie oraz jakie podmioty są zobowiązane do przestrzegania jej postanowień i wdrożenia odpowiednich procedur. Dowiedz się więcej na naszym blogu.
Po rejestracji w systemie firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują). Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
Możesz korzystać z platformy od razu po rejestracji firmy w systemie. Dodatkowo wdrożymy system Sygnanet w Twojej firmie, przeszkolimy odbiorców zgłoszeń i pracowników oraz przekażemy dostęp do platformy edukacyjnej bez dodatkowych opłat. Umów się na bezpłatną prezentację.
Sygnanet to platforma do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i zarządzania nimi. System jest dostępny dla Ciebie i Twoich pracowników 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu, na każdym urządzeniu i systemie operacyjnym. Nie musisz pobierać aplikacji, wystarczy, że zalogujesz na Sygnanet.pl.
Nowe prawo nakłada na firmę obowiązek ustanowienia kanału wewnętrznego do zgłaszania naruszeń, obowiązek ustanowienia procedur czyli działań następczych oraz obowiązek poinformowania pracowników o wewnętrznej procedurze i możliwości zgłoszenia nieprawidłowości przy pomocy kanału zewnętrznego lub ujawnienia publicznego.
Do przestrzegania postanowień ustawy są zobowiązane wszystkie podmioty publiczne i prywatne, przy czym: organizacje prywatne zatrudniające co najmniej 250 pracowników, organizacje publiczne zatrudniające co najmniej 50 pracowników, sektor finansowy niezależnie od wielkości muszą wprowadzić kanał wewnętrzny i odpowiednie procedury do 17 grudnia 2021 r. Organizacje publiczne zatrudniające od 50 do 250 pracowników muszą wprowadzić kanał wewnętrzny i odpowiednie procedury do 17 grudnia 2023 r.
Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Sygnalista jest chroniony przed działaniami odwetowymi niezależnie od tego, w jak dużej organizacji jest zatrudniony oraz w jaki sposób poinformuje o naruszeniu prawa (zgłoszenie wewnętrzne, zgłoszenie zewnętrzne, ujawnienie publiczne).
Sygnalista w zakładzie pracy jest chroniony przed działaniami odwetowymi, o których mówi dyrektywa o sygnalistach i ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Działania odwetowe to bezpośrednie lub pośrednie działania lub zaniechania, które są spowodowane zgłoszeniem lub ujawnieniem publicznym, i które naruszają lub mogą naruszyć prawa zgłaszającego lub wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę zgłaszającemu. Działaniem odwetowym jest np. zwolnienie z pracy lub nieprzyznanie należnej premii.
Sygnalista w urzędzie to osoba, która zgłasza naruszenia prawa i była, jest lub będzie (uczestniczy w procesie rekrutacji) połączona stosunkiem pracy z tym urzędem. Może to być także stażysta czy wolontariusz oraz osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Oznacza to, że sygnalistą nie może zostać każdy mieszkaniec miasta/gminy/powiatu/województwa, a kanał wewnętrzny do zgłaszania nieprawidłowości służy tylko i wyłącznie pracownikom urzędu.
icon-05.svg