Ikona Sygnanet

Banner strona główna

Chroń swoją firmę, rozwiązuj problemy zanim będzie za późno

Poznaj Sygnanet - anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Załóż konto firmowe
Działaj zanim będzie za późno

Dlaczego Sygnanet?

Sygnanet pokonuję barierę strachu. Nasze narzędzie jest całkowicie anonimowe, dlatego pracownicy czują się swobodnie w wyrażaniu swoich obaw i niepokojów. Dzięki temu masz pełną wiedzę na temat tego co dzieje się w Twojej organizacji i możesz wprowadzać niezbędne zmiany zanim będzie za późno.

icon-04.svg
Anonimowość sygnalistów

Chronimy tożsamość Twoich pracowników. Mogą oni bezpiecznie i anonimowo zgłaszać problemy dostrzeżone w miejscu pracy za pośrednictwem przyjaznego narzędzia do komunikacji.

icon-02.svg
Kontakt zwrotny z sygnalistą

Odbiorca zgłoszenia może zwrotnie wysłać wiadomość do sygnalisty bez naruszenia jego anonimowości.

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Naszym priorytetem jest ochrona prywatności sygnalistów jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pracodawców, dlatego zapewniamy pełną poufność treści przekazywanych zgłoszeń

Największym zagrożeniem dla Twojej firmy są zdarzenia, o których nie wiesz.

Sygnanet, pozwala firmom tworzyć jeszcze lepsze miejsca pracy oraz przyjazne środowisko rozwoju dzięki anonimowemu systemowi do zgłaszania problemów i nadużyć.

Dowiedz się jak chronimy sygnalistów
Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.
Sygnalista może zgłosić wszelkie niepokojące zjawiska i wątpliwości etyczne, które faktycznie miały miejsce, takie jak mobbing, molestowanie, sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu, łamanie zasad uczciwej konkurencji, nieprzestrzeganie higieny pracy, przejrzystość życia publicznego, bezpieczeństwo finansów publicznych, równy dostęp do stanowisk publicznych, środowisko naturalne oraz inne incydenty.
W procesie rejestracji dla każdego pracodawcy tworzona jest dedykowana strona internetowa, której adres udostępnia pracodawca swoim pracownikom w celu przekazywania zgłoszeń. Jednocześnie pracodawca dostarcza nam adres mailowy osoby, która jest odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sygnalistów. Treść zgłoszenia, umieszczona na tej stronie przez sygnalistę jest przekazywana mailowo właśnie do tej osoby.
  • Firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.
  • Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują).
  • Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.
  • Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
icon-05.svg