Ikona Sygnanet

Banner strona główna

Chroń swoją firmę, rozwiązuj problemy zanim będzie za późno

Poznaj Sygnanet - anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Załóż konto firmowe
Zaufali nam
System whistleblowing działa na Twoją korzyść

Dlaczego Sygnanet?

Sygnanet pokonuję barierę strachu. Nasze narzędzie jest całkowicie anonimowe, dlatego pracownicy czują się swobodnie w wyrażaniu swoich obaw i niepokojów. Dzięki temu masz pełną wiedzę na temat tego co dzieje się w Twojej organizacji i możesz wprowadzać niezbędne zmiany zanim będzie za późno.

icon-04.svg
Anonimowość sygnalistów

Chronimy tożsamość Twoich pracowników. Mogą oni bezpiecznie i anonimowo zgłaszać problemy dostrzeżone w miejscu pracy za pośrednictwem przyjaznego narzędzia do komunikacji.

icon-02.svg
Kontakt zwrotny z sygnalistą

Odbiorca zgłoszenia może zwrotnie wysłać wiadomość do sygnalisty bez naruszenia jego anonimowości.

Bezpieczeństwo Twojej firmy

Naszym priorytetem jest ochrona prywatności sygnalistów i bezpieczeństwo pracodawców, dlatego zapewniamy pełną poufność treści przekazywanych zgłoszeń.

Ważne System zgodny z: Dyrektywą o sygnalistach UE, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Największym zagrożeniem dla Twojej firmy są zdarzenia, o których nie wiesz.

Sygnanet, pozwala firmom tworzyć jeszcze lepsze miejsca pracy oraz przyjazne środowisko rozwoju dzięki anonimowemu systemowi do zgłaszania problemów i nadużyć.

Dowiedz się jak chronimy sygnalistów
Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.
Whistleblowing (z angielskiego) oznacza informowanie o nieprawidłowościach. Whistleblower czyli sygnalista, to osoba „dmuchająca w gwizdek”, alarmująca o zaistnieniu niepokojącej sytuacji w miejscu pracy.
Dyrektywa o ochronie sygnalistów to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa ta została opublikowana 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie 17 grudnia tego samego roku. Dyrektywa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa UE (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Określa kto i w jaki sposób jest chroniony, w jaki sposób można zgłosić naruszenie oraz jakie podmioty są zobowiązane do przestrzegania jej postanowień i wdrożenia odpowiednich procedur. Dowiedz się więcej na naszym blogu.
Po rejestracji w systemie firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują). Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
Możesz korzystać z platformy od razu po rejestracji firmy w systemie. Dodatkowo wdrożymy system Sygnanet w Twojej firmie, przeszkolimy odbiorców zgłoszeń i pracowników oraz przekażemy dostęp do platformy edukacyjnej bez dodatkowych opłat. Umów się na bezpłatną prezentację.
icon-05.svg