Ikona Sygnanet

Banner home

Chroń swoją firmę, rozwiązuj problemy zanim będzie za późno

Poznaj Sygnanet - anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system sygnalizowania dla Twojej firmy.

Załóż konto firmowe
Zaufali nam
To change something, you must react

How does Sygnanet work?

If you have noticed any irregularities or ethical doubts in your company, you can report such disturbing phenomena completely safely and anonymously using the Sygnanet application.

icon-04.svg
Report abuse anonymously

Forward the message using a simple form. The message is encrypted on your computer. Nobody but you and the recipient has access to your content.

icon-02.svg
Feel safe

Remember the ID assigned to your correspondence. It is necessary for you to check whether the recipient read or responded to your message.

Whistleblower is a hero

A person reporting irregularities regarding the functioning of an enterprise or office acts on the basis of the EU Directive on whistleblower protection.

Ważne System zgodny z: Dyrektywą o sygnalistach UE, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Your safety is our priority!

Remember, do not send requests from your company computer. Check how to protect your privacy and how much information you leave on the network every day.

Find out how we protect the whistleblowers
Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.
Whistleblowing (z angielskiego) oznacza informowanie o nieprawidłowościach. Whistleblower czyli sygnalista, to osoba „dmuchająca w gwizdek”, alarmująca o zaistnieniu niepokojącej sytuacji w miejscu pracy.
Dyrektywa o ochronie sygnalistów to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Dyrektywa ta została opublikowana 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie 17 grudnia tego samego roku. Dyrektywa powstała aby chronić osoby zgłaszające naruszenia prawa UE (tzw. sygnalistów) przed działaniami odwetowymi. Określa kto i w jaki sposób jest chroniony, w jaki sposób można zgłosić naruszenie oraz jakie podmioty są zobowiązane do przestrzegania jej postanowień i wdrożenia odpowiednich procedur. Dowiedz się więcej na naszym blogu.
Po rejestracji w systemie firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów. Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują). Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia. Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
Możesz korzystać z platformy od razu po rejestracji firmy w systemie. Dodatkowo wdrożymy system Sygnanet w Twojej firmie, przeszkolimy odbiorców zgłoszeń i pracowników oraz przekażemy dostęp do platformy edukacyjnej bez dodatkowych opłat. Umów się na bezpłatną prezentację.
icon-05.svg