Ikona Sygnanet

Banner home

Chroń swoją firmę, rozwiązuj problemy zanim będzie za późno

Poznaj Sygnanet - anonimowy, bezpieczny i prosty w obsłudze system sygnalizowania dla Twojej firmy.

Załóż konto firmowe
To change something, you must react

How does Sygnanet work?

If you have noticed any irregularities or ethical doubts in your company, you can report such disturbing phenomena completely safely and anonymously using the Sygnanet application.

icon-04.svg
Report abuse anonymously

Forward the message using a simple form. The message is encrypted on your computer. Nobody but you and the recipient has access to your content.

icon-02.svg
Feel safe

Remember the ID assigned to your correspondence. It is necessary for you to check whether the recipient read or responded to your message.

Whistleblower is a hero

A person reporting irregularities regarding the functioning of an enterprise or office acts on the basis of the EU Directive on whistleblower protection.

Your safety is our priority!

Remember, do not send requests from your company computer. Check how to protect your privacy and how much information you leave on the network every day.

Find out how we protect the whistleblowers
Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.
Sygnalista może zgłosić wszelkie niepokojące zjawiska i wątpliwości etyczne, które faktycznie miały miejsce, takie jak mobbing, molestowanie, sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu, łamanie zasad uczciwej konkurencji, nieprzestrzeganie higieny pracy, przejrzystość życia publicznego, bezpieczeństwo finansów publicznych, równy dostęp do stanowisk publicznych, środowisko naturalne oraz inne incydenty.
W procesie rejestracji dla każdego pracodawcy tworzona jest dedykowana strona internetowa, której adres udostępnia pracodawca swoim pracownikom w celu przekazywania zgłoszeń. Jednocześnie pracodawca dostarcza nam adres mailowy osoby, która jest odpowiedzialna za obsługę zgłoszeń sygnalistów. Treść zgłoszenia, umieszczona na tej stronie przez sygnalistę jest przekazywana mailowo właśnie do tej osoby.
  • Firma otrzymuje adres strony internetowej przeznaczonej do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów.
  • Na tej stronie sygnalista pisze tekst zgłoszenia oraz dołącza do niego załączniki (jeśli występują).
  • Tekst zgłoszenia wraz z załącznikami jest szyfrowany i wysyłany do firmy, w której pracuje sygnalista ANONIMOWO. Wiadomość może odszyfrować wyłącznie odbiorca zgłoszenia.
  • Odbiorca może odpowiedzieć sygnaliście na zgłoszenie. Sygnalista odczyta wiadomość korzystając z identyfikatora zgłoszenia i nadanego hasła odczytu.
icon-05.svg